TimeSlips en zinvolle dagbesteding 

 

TimeSlips is samen verhalen vertellen door en met mensen met dementie. Samen werken is inspirerend waarbij het elkaar ontmoeten, horen en gehoord worden voorop staat.

TimeSlips is voor Nederland een vrij nieuw begrip. De methode is een laagdrempelige werkwijze die een waardevolle bijdrage kan geven aan een zinvolle dagbesteding bij ouderen met dementie. 

Het doel is: door gebruik te maken van creatieve foto’s samen plezier hebben bij het maken van een uniek eigen verhaal.

 

Time Slips biedt een positieve vorm van samen ontspannen van verbetert het welzijn door middel van creativiteit en zinvolle verbinding. Door gebruik te maken van foto's wordt het creatieve vermogen, dat elk mens, in welke vorm dan ook, bezit aangesproken. Elke reactie is goed en draagt bij tot een mooi verhaal. 

Wij gaan uit van de visie  dat creatief denken is gekoppeld aan een lange levensduur, geluksgevoel en tevredenheid met je leven en biedt een bijdrage aan het emotioneel en lichamelijk welzijn.

 

Oorsprong TimeSlips

De methode TimeSlips heeft sinds in 1998 zijn oorsprong in Milwaukee (VS). Inmiddels bereikt de methode de wereld - met creatieve begeleiders in 42 staten en 13 landen. Deze creatieve benaderingen wordt gebruikt in zorginstellingen, musea, bibliotheken, door mantelzorgers, wijkteams en zelfs bij het creëren van 1 op 1 verhalen. 

 

TimeSlips is evidence-based en meerdere onderscheidingen ontvangen zoals Metlife Leadership Award National Center for Creative Aging (2013), een Amerikaans stimuleringsprogramma gericht op gezondheid, welzijn en een leven lang leren. En in 2016 ontving Anne Basting een "Genius" MacArthur Fellowship 

TimeSlips gaat uit van een vreugdevol en persoonsgerichte benadering. 

 

'TimeSlips Nederland' is vanuit de Amerikaanse Timeslips organisatie gecertificeerd als trainer en Storyteller. 

 

TimeSlips Nederland biedt ondersteuning voor begeleiders, families en bij welzijn in zorginstellingen die met deze methode aan de slag willen gaan. 

Deze methode past bij het bieden van dagbesteding vanuit het project 'Waardigheid en Trots'.